Hi Everybody !

 

A nevem Horváth Szabolcs. Idén érettségiztem Pécsett a Hevesy György Mûszaki Szakközépiskolában. Az 1998-ban érettségizõk számára készítettem ezt a Web lapot. 

Egyelõre a Történelem tételeimet tudjátok letölteni, mert az irodalom még szerkesztés alatt áll. A tételek TXT fileban vannak, amik errõl az oldalról letölthetõk.

Történelem Tételsor :

1. Az Ókori Görögország

2. Ókori Róma

3. Társadalmi, gazdasági változások Nyugat Európában a 11-13. században

4. Géza és István Uralkodása

5. Feudalizmus hatása Magyarországon, Aranybulla mozgalmak

6. Az Anjouk uralma Magyarországon

7. Hunyadi Mátyás Uralkodása és a Humanizmus

8. A nagy Földrajzi felfedezések

9. A három részre szakadt Magyarország

10. Zrínyi Miklós politikai pályája, török ellenes tevékenységei

11. A török kiûzése Magyarországról

12. Mária Terézia és II. József uralkodása

13. A Francia forradalom és vívmányai

14. Széchényi és Kossuth politikai pályájának összehasonlítása

15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc vívmányai

16. Az Ipari forradalmak és következményei

17. Az Olasz egység kialakulása

18. Kiegyezés és annak hatása Magyarország gazdaságára illetve politikájára

19. Az Elsõ Világháború kialakulása, hadiesemények 1914-1916_ig

20. Gazdasági világválság az USA-ban

21. Nemeztközi szervezetek megalakulása

 


! Történelem tételek letöltése TXT formátumban !


 A szerzõ pofázmánya

Tablókép 1993-1997 4.E


Készíti : Horváth Szabolcs --> Pécs

U.i : Köszönöm, hogy megtiszteltél látogatásoddal !

véleményeket, mások általl készített tételeket várok a galona@mail.matav.hu-ra !!